કુટુંબ પેન્શન યોજના સ્વીકારી, જૂની પેન્શન યોજનાનો ઠરાવ સ્વીકારવાની ઘોષણા, તમામ કર્મચારીને 7માં પગાર પંચનો લાભ મળશે

September 17, 2022 meniyakapu 0

ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત સરકાર જાગી:કુટુંબ પેન્શન યોજના સ્વીકારી, જૂની પેન્શન યોજનાનો ઠરાવ સ્વીકારવાની ઘોષણા, તમામ કર્મચારીને 7માં પગાર પંચનો લાભ મળશે પેન્શન મામલે રાજ્ય સરકારે […]

શિક્ષણ વિભાગમાં 5360 જગ્યાઓની ભરતી કરાશે

September 13, 2022 meniyakapu 0

ગુજરાત સરકારની કેબિનેટ બેઠક મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કરી જાહેરાત શિક્ષણ વિભાગમાં 5360 જગ્યાઓની ભરતી કરાશે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં આજે કેબિનેટ બેઠક યોજાઇ હતી. જેમાં […]

શિક્ષણ વિભાગમાં 5360 જગ્યાઓની ભરતી કરાશે

September 13, 2022 meniyakapu 0

ગુજરાત સરકારની કેબિનેટ બેઠક મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કરી જાહેરાત શિક્ષણ વિભાગમાં 5360 જગ્યાઓની ભરતી કરાશે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં આજે કેબિનેટ બેઠક યોજાઇ હતી. જેમાં […]